Centrum Odszkodowań i Mediacji udziela pomocy poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania m.in. z tytułu:

- wypadku komunikacyjnego,

- zniszczenia budynku (grad, pożar, zalanie, powódź),

- błędu medycznego,

- wypadku przy pracy i innych szkód osobowych i majątkowych

Bez opłat wstępnych i ukrytych kosztów. Zapewniamy nieodpłatną pomoc Adwokata.